Haniebne słowa warszawskiej radnej:

To tatusiowie, ojczymowie, wujkowie, dziadkowie gwałcą i molestują dzieci!?

Zbiórka podpisów została zakończona. Zebraliśmy 6037 podpisów.

Podpisy zostały złożone w Komisji Etyki Rady m. st. Warszawy

FOTORELACJA

Dziękujemy wszystkim, którzy podpisali się pod petycją!

Pedofilia najczęściej zdarza się w rodzinach. To tatusiowie, ojczymowie, wujkowie, dziadkowie gwałcą i molestują dzieci. Pomysł (…), żeby dzieci zostawić w 100 proc. na łasce rodziców (…), to stanowisko, którego nie mogę usprawiedliwić moralnie, choćby z powodu pedofilii.

Wypowiedź radnej Agaty Diduszko-Zyglewskiej podczas sesji Rady m. st. Warszawy 28 marca 2019 r.

Brońmy dobrego imienia polskich rodzin!

Tymi słowami radna publicznie obraziła miliony polskich rodziców. Zmanipulowała też wypowiedź organizacji pozarządowych, sugerując, że rodzice są przeciwni uzasadnionym interwencjom instytucji publicznych w obronie dzieci.

Nie pozwólmy na szerzenie antyrodzinnych stereotypów!

Zaapelujmy do Komisji Etyki Rady m. st. Warszawy o udzielenie radnej upomnienia/nagany i zobowiązanie do publicznych przeprosin!

Ile prawdy jest w słowach radnej?
Przeczytaj poniżej.

Wykorzystywanie seksualne osób poniżej 15 roku życia

87%

sprawców to osoby spoza rodziny

4%

dzieci pada ofiarą pedofilów

Żródło danych: zlydotyk.pl

Występowanie przemocy na tle seksualnym

0,5 ‰

czyli 1 na 2000 dzieci

w małżeństwach dwojga biologicznych rodziców

rodzina_2
9,9 ‰

czyli 20 razy częściej!

gdy jeden z rodziców mieszka z obcym partnerem

rodzina_1+1b

Żródło danych: www.acf.hhs.gov

Brońmy dobrego imienia polskich rodzin!

Powyższe dane pokazują skalę manipulacji, której dopuściła się radna Agata Diduszko-Zyglewska. Przyklejenie rodzicom łatki pedofilii ma zamknąć im usta i wyeliminować ich z debaty społecznej nt. Deklaracji LGBT+. Nie pozwólmy zatem, aby tak perfidne stereotypy na temat rodzin mogły być swobodnie wypowiadane przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zaapelujmy o ukaranie radnej za jej wypowiedź i wezwanie do publicznych przeprosin.

Prosimy o podpis pod poniższą petycją. Trafi ona do Komisji Etyki Rady m. st. Warszawy.

Do:
Joanna Wiśniewska-Najgebauer
Przewodnicząca Komisji Etyki Rady m. st. Warszawy

Szanowna Pani Przewodnicząca,

wyrażam oburzenie słowami radnej Agaty Diduszko-Zyglewskiej, wypowiedzianymi podczas sesji Rady m. st. Warszawy, 28 marca br. Radna stwierdziła wówczas:

Pedofilia najczęściej zdarza się w rodzinach. To tatusiowie, ojczymowie, wujkowie, dziadkowie gwałcą i molestują dzieci. Pomysł (…), żeby dzieci zostawić w 100 proc. na łasce rodziców, (…) to stanowisko, którego nie mogę usprawiedliwić moralnie, choćby z powodu pedofilii.

Wypowiedź radnej rażąco narusza prawo do czci i dobrego imienia ogółu polskich rodzin. Jej słowa są szczególnie obraźliwe i bolesne dla milionów ojców, wujów i dziadków, którzy każdego dnia otaczają troską i miłością swoich najbliższych, z poświęceniem zapewniając im niezbędne środki do życia.

Pani Diduszko-Zyglewska w sposób nieodpowiedzialny przyczynia się do rozpowszechniania krzywdzącego stereotypu, ukazującego członków najbliższej rodziny jako głównych sprawców molestowania nieletnich. Tymczasem krajowe i międzynarodowe badania dowodzą, że przestępstwa seksualne wobec dzieci popełniane są wielokrotnie częściej przez konkubentów i inne osoby niespokrewnione z ofiarami.

Dodatkowo, radna w ordynarny sposób manipuluje treścią apelu przedstawicieli organizacji rodziców, sugerując niezgodnie z prawdą, iż rodzice domagają się absolutnej kontroli nad dzieckiem oraz są przeciwni uzasadnionym interwencjom instytucji publicznych w ich obronie. To brutalne posunięcie ma na celu publiczne zdyskredytowanie i wyeliminowanie z debaty społecznej nt. Deklaracji LGBT+ środowiska rodziców, w tym ponad 1000 uczestników Warszawskiego Protestu Rodziców, zgromadzonych 18 marca pod Ratuszem na pl. Bankowym.

Z uwagi na naruszenie powszechnie przyjętych zasad etycznych i zachowanie się w sposób nie odpowiadający godności radnego, w tym godzenie w wartości chronione przez Konstytucję RP (art. 18: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej i art. 47: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia), apeluję do Komisji Etyki Rady m. st. Warszawy o:
1. udzielenie radnej Agacie Diduszko-Zyglewskiej upomnienia lub nagany;
2. wezwanie radnej do sprostowania i publicznych przeprosin podczas najbliższej sesji Rady m. st. Warszawy.

Liczę, że w obliczu wypowiedzi radnej Agaty Diduszko-Zyglewskiej, noszącej znamiona znieważania przedstawicieli milionów polskich rodzin, Komisja Etyki Rady m. st. Warszawy niezwłocznie zajmie się tą sprawą.

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Zapisz się na newsletter